Projekat: Web aplikacija za upravljanje nepokretnom imovinom

новембар 12, 2018

Web aplikacija je namijenjena za prikaz, upravljanje i obračun poreza nepokretne imovine u posjedu Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ A.D. Aplikacija je razvijena u PHP programskom jeziku, uz podršku MySQL baze podataka za skladištenje informacija o parcelama i objektima (koordinate, tekstualni podaci…). Implementiran je Google Map Web API u JavaScript tehnologiji za prikaz mape i iscrtavanja parcela. Prezentacioni dio je dostupan svima, a ukljucuje Google mapu sa prikazom urbanističkih i katastarskih parcela i objekata. Parcele i objekte je moguće filtrirati prema određenim kriterijuma (broju katastarske i urbanističke parcele itd.) i vidjeti prateće podatke u tabelarnom prikazu. Parcelama se  pridružuje prateća dokumentacija koja se može   pregledati ili preuzeti iz aplikacije.

Za katastarske parcele mogu se definisati namjene, a koje su definisane načinom korišćenja, vrstom nekretnine, osnovom sticanja, površinom, itd. Zatim se mogu kreirati objekti i namjene samih objekata, tj. definisati namjene i načine korišćenja objekata. Pored toga, omogućeno je stavljanje tereta na objekte i katastarske parcele, za koje se zna datum upisa i datum prestanka važenja tereta.

Administrativni dio web aplikacije omogućava upravljanje svim šifarnicima, a koji se odnose na katastarske opštine, kategorije parcela, kategorije objekata, listove nepokretnosti, lokacije, načine korišćenja, osnove sticanja, planove, područne jedinice, sobnosti, spratove i spratnosti. U dijelu „Korisnički nalozi“ definišu se korisnici u sistemu i njihova prava pristupa.

Modul za izvještavanje omogućava generisanje izvještaja u Excel formatu. Iz padajuće liste je potrebno odabrati jedan od dva tipa izvještaja: namjena parcela i objekti ili poreska prijava. Prvi izvještaj obuhvata sve detalje parcele, a za koji je dodatno potrebno odabrati lokaciju i konkretnu parcelu za koju se generiše izvještaj. Drugi izvještaj predstavlja kategorisane podatke o parcelama koje pripadaju određenim lokacijama kao što je: površina, list nepokretnosti, cijene po kvadratu, ukupna vrijednost. Moguće je generisati izvještaj za jednu ili sve lokacije.