Unidocs

октобар 4, 2016

unidoc

Izrada dokumentacije u poslovnom okruženju je nezamisliva bez kontrole, odnosno bez upravljanja aktivnostima izrade, distribucije i verifikacije. Upravljanje dokumentacijom predstavlja proces rada s dokumentima u toku njihovog životnog ciklusa - od skice do kreiranja, preko pregleda i ovjere, čuvanja i razmjene, pa sve do njihovog uništenja, odnosno brisanja. Bez obzira da li se upravljanje vrši na organizovan, manje organizovan ili neorganizovan način, ono je prisutno. Sasvim drugo pitanje je da li je i koliko efikasno.

Uvođenje informaionog sistema u različite djelove preduzeća omogućava kvalitetno i brzo formiranje dokumenata, ali po pravilu ne rešava i pitanja organizacije poslovne, tehničke i administrativne dokumentacije. Često se zbog nedovoljne organizovanosti, načina rada i uticaja okruženja problem upravljanja  dokumentima još više komplikuje, a količina papira koju treba distribuirati i arhivirati povećava.

Ako želite da dokumentaciju u Vašem poslovnom sistemu učinite brzo i lako dostupnom i njome efikasno upravljate a da pritom obezbijedite kvalitetan rad s dokumentima opredijelite se za UniDocs, sistem za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima.

 

UniDocs je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentima opšte namjene. Pogodan je za postavljanje u svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost.
Uvođenje ovakvog sistema obezbjeđuje veću brzinu i pouzdanost distribucije, razmjene i pristupa dokumentaciji, veću preglednost poslovanja kroz praćenje otvorenih poslovnih zadataka i predmeta, implementaciju poslovnih pravila i radnih procedura kao i njihovo sprovođenje kroz poslovne procese i nadzor kroz formalizovane dokumentacione tokove, centralizaciju arhivske građe, dostupnost i strogo kontrolisan pristup dokumentima u skladu sa definisanim pravima za rad svih autentifikovanih i autorizovanih korisnika itd.

Bez obzira na lakoću korišćenja, UniDocs zadovoljava najstrožije zahtjeve bezbijednosti informacionih sistema, čuvajući dokumenta i podatke od slučajnih grešaka ili neovlašćenih upada u sistem.

Troškovi rada sa dokumentacijom u okviru organizacije se značajno smanjuju, procesi se optimizuju, prostori koji su korišćeni za smeštaj arhive se oslobađaju, štedi vrijeme pronalaženja dokumenata, onemogućava gubljenje dokumenata, a tekuća verzija dokumenta se uvijek nalazi na pravom mjestu u pravo vrijeme!

Dokumenta se standardizuju po izgledu, strukturi, opisu i načinu klasifikacije i grupisanja.

UniDocs će svim korisnicima sistema pružiti mogućnost da u svakom trenutku imaju lak i brz uvid u kompletnu poslovnu dokumentaciju, a sve to u skladu sa definisanim korisničkim pravima. Obezbijediće praćenje kompletnog životnog ciklusa od nastanka dokumenta i prateće dokumentacije, preko evidencije i njegovog zavođenja, kontrolisanja, pa sve do odobravanja, potpisivanja kao i arhiviranja i praćenja u postojećoj arhivi.

Detaljna prezentacija UniDOCS programa nalazi se na internet adresi: www.unidocs.rs