Projekat: Web i mobila aplikacija „Mobile Waiter“

новембар 12, 2018

Sistem za upravljanje menijem i daljinsko naručivanje sastoji se iz administratorske Web aplikacije i klijentskih iOS/Android aplikacija za korisnike (odvojene aplikacije za korisnike koji vrše narudžbu i konobara koji prima narudžbu).

Administratorska web aplikacija razvijena je u PHP programskom jeziku i omogućava korisniku potpunu kontrolu nad menijem, unos i izmjenu artikala, njihovih slika,  cijena i opisa i njihovo razvrstavanje po kategorijama, unos i izmjenu stolova, radnog vremena, kao i pregled svih izvještaja o porudžbinama za vremenski period koji odabere sam korisnik. Ovi izvještaji se prikazuju u vidu tabele sa narudžbinama, tako da je svaku moguće pogledati detaljnije, kao i u vidu sumarnih izvještaja i grafikona o prihodima u određenom vremenskom periodu, broju narudžbina po stolovima i najprodavanijim artiklima.

Mobilna iOS/Android apikacija za naručivanje je davala korisnicima uvid u meni, koji je bio razvrstan po kategorijama proizvoda (piće, hrana, dezerti…) sa jasno naznačenim cijenama, fotografijama proizvoda i eventualnim opisom (sastojci jela, količina pića i sl.). Korisnici mogu dodavati artikle u „korpu“ naznačujući njihovu količinu, čime se automatski prikazuje i ukupna cijena narudžbine. Uz narudžbinu korisnici mogu ostaviti i komentar konobaru ukoliko žele naznačiti nešto. Korisnici takođe imaju mogućnost poziva konobara radi plaćanja računa ili neke druge usluge. Radi sprječavanja zloupotrebe ove opcije, administratorima je ostavljena mogućnost određivanja vremenskog intervala unutar kojeg nije moguće ponovo pozvati konobara, nakon što je poziv već jednom upućen.

Mobilna iOS/Android aplikacija za primanje narudžbina je namijenjena za korišćenje od strane konobara. Nakon slanja narudžbine od strane klijenta, zvučni i vizuelni signal bi konobaru davao znak da je porudžbina stigla. Aplikacija prikazuje sve porudžbine od tog dana u vidu liste, tako da su na prvom mjestu i jasno naznačene one porudžbine koje još uvijek nisu pregledane. Takođe, konobar ima uvid u tip poziva, tj. da li se radi o narudžbini, pozivu za plaćanje računa ili generičkom pozivu korisnika za neku drugu uslugu. U slučaju narudžbine, konobar ima potpuni uvid u artikle, količine i eventualne komentare korisnika.

Svi podaci se čuvaju u internoj MySQL bazi podataka, a sam sistem je razvijen tako da radi na internoj, Wi-Fi mreži, sa serverom na kojem se nalazi baza podataka i Web aplikacija na lokalnom web serveru.