Projekat: Uputstvo za pravilnik o prostornom planiranju

октобар 6, 2016

Trenutni pravilnik sadrži detaljan opis i formate planskih dokumenata, kao i kategorije kriterijume za namjene površina, elemente urbanističke regulacije, standardizovane grafičke simbole i ostale komponente sadržane u nacionalnim i lokalnim planskim dokumentima.

Uzimajući u obzir da je Informacioni sistem Ministarstva zasnovan na Autodesk tehnologiji kao i da većina obrađivača planskih dokumenata koristi Autodesk tehnologiju za izradu planova, jedan od ciljeva ovog projekta je bio da se usvojeni Pravilnik i Model podataka implementiraju u AutoCAD Map 3D.

Za kreiranje grafičkih simbola prema Pavilniku korišćeni su standardni AutoCAD Map 3D grafički objekti:

 • Tačka
 • Polilinija
 • Multilinija
 • Blok
 • Poligon

Za prezentaciju grafičkih simbola definisani su:

 • Lejeri (slojevi)
 • Tipovi linija
 • Tipovi multilinija
 • Šrafure (hečeve)
 • Blokovi

Za implementaciju atributa korišćene su fukcionalnosti AutoCAD Map 3D :

 • Objektni podaci

Objedinjeni grafički objekti i atributi su implementirani korišćenjem funkcionalnosti:

 • Objektne klase

Konzistentnost i kontrola grafičkih podataka i atributa je obezbijeđena korišćenjem:

 • Topologija
 • Programskih procedura