Projekat: Prostorna baza podataka zasnovana na modelu MonPlanGML

октобар 6, 2016

Informacioni sistem Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore podržava i definiše procese direktno vezane za prostorno i planiranje objekata na teritoriji Crne Gore, koji proizilaze iz poslovanja i odgovornosti ove institucije. Prema tome, informacioni sistem, u velikoj mjeri mora da se oslanja na jednu GIS bazu podataka, koja funkcioniše sa različitim klijentskim GIS alatima i aplikacijama usklađenim sa potrebama konkretne aktivnosti u okviru Ministarstva. Podsistem GIS baze podataka sadrži sve elemente prostornog razvoja, koji uključuju geometrijske, topološke i opisne podatke. Implementirana je tako da bi se osigurala upotreba desktop klijentskog softvera za unos, ažuriranje i kompleksnu analizu kako po grafičkim tako i tekstualnim podacima. Alati osnovnog sloja intranet/internet mreže se mogu koristiti za pregled, analizu i ažuriranje grafičkih elemenata i formiranje različitih izvještaja, kao i klasične aplikacije baze podataka koje podržava prostorna baza podataka.

Implementacija modela podataka MonPlanGML:

GIS MonPlanGML model je projektovan sa ciljem da se kreiraju i predstave prostorni podaci koji su definisani Pravilnikom u GML standardu. GML (Geography Markup Language) predstavlja standard koji je propisan od OGC (Open Geospatial Consortium) sa ciljem da se opišu geografski podaci, a temelji se na XML sintaksi. GML omogućava razmjenu podataka različitih proizvođača, a postoji i mogućnost da različiti sistemi funkcionišu zajedno, na način što definiše standardan format kodiranja podataka.

Implementacija modela GIS MonPlanGML može biti predstavljena i vidu Oracle Spatial Database ili SQLite Database koji je implementiran u sam Autodesk® Infrastructure Administrator. Podešavanja, implementacija i pregledanje šeme modela GIS MonPlanGML se vrši pomoću softvera Autodesk® Infrastructure Administrator.

 • Kontrola državne planske dokumentacije korišćenjem Programske procedure koja je definisana Uputstvima za korišćenje Pravilnika:
  • Kontrola pozadinskih objekata odgovarajućih slojeva (lejera)
  • Kontrola usklađenosti grafičkih elemenata sa Pravilnikom
  • Kontrola usklađenosti objektnih podataka sa modelom podataka i kontrola njihove zauzeotsi
  • Kontrola topologija
 • Intranet i Internet
  • ASP.NET Web stranica sa svim objavljenim planovima raspoređenim po kategorijama (slojevima)
  • Autodesk Infrastructure Map server za upravljanje planskim zahtjevima
  • WMS i  WFS servisi za sve dostupne planove
 • Obuka
  • Obuka svih zasposlenih u Ministarstvu održivog razvoja i turizma koji su uključeni u proces prostornog planiranja