Projekat: Konsultacije i tehnička podrška u pripremi „Strategije valorizacije prostora u cilju proizvodnje energije iz obnovljivih solarnih izvora i demonstracione pilot projekte“

новембар 1, 2016

Prostorni plan Crne gore do 2020. godine daje prednost korišćenju obnovljivih izvora energije, dok se dokumentom "Nacrt razvoja nacionalne energetske razvojne strategije do 2030. godine" predviđa značajna šansa za pokretanje i promociju solarnih fotonaponskih (SV) projekata u državi.

Shodno obavezama propisanih ovim dokumentima, pojavila se potreba za izradom dokumenta "Studija prostorne valorizacije sa naglaskom na pozicioniranje solarnih obnovljivih izvora energija" (u daljem tekstu Solarna studija).

Glavni cilj Solarne studije je da otkrije i analizira potencijalne lokacije za izgradnju PV panela. Izradom Solarne studije su kreirane smjernice za izgradnju budućih solarnih obnovljivih izvora električne energije.

Ova studija je bila podijeljena u tri faze:

  • Faza 1- Vizija izgradnje solarne farme u Crnoj Gori;
  • Faza 2- Kriterijumi za odabir solarnih SV panela;
  • Faza 3- Detaljna analiza lokacija u ruralnih i urbanim djelovima Crne Gore.

 

solar-table-mne-1

solar-table-mne-2