Projekat: Informacioni sistem za podršku na terenu projektu zamjene pametnih električnih brojila

октобар 6, 2016

U tenderskoj proceduri za projekat zamjene električnih brojila u Crnoj Gori definisani su tipovi rješenja za zamjenu brojila u zavisnosti od poslova koji se obavljaju na terenu. Ovaj projekat je, sa stanovišta ugradnje, bilo neophodno ispratiti odgovarajućim informacionim sistemom, jer je u pitanju je prilično složen poslovni proces koji zahtijeva veliku količinu različitih resursa. Proces zamjene brojila sastoji se iz sledećih koraka:

 1. Dobijanje informacije iz Bilinga - Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) dostavlja firmi zaduženoj za ugradnju brojila potrebne informacije: informacije o brojilima, odgovarajućim trafo-reonima i topologiji mreže potrošača, gdje je potrebno izvršiti zamjenu ili ugradnju električnih brojila. Navedene podatke izvođači importuju u sistem;
 2. Kreiranje predinspekcije – Inspektori iz firme koja vrši ugradnju i inspektori iz EPCG obilaze mjesta na kojima je potrebno izvršiti ugradnju, uzimaju podatke o vlasniku i objektu. Potom inspektori određuju koje propisano rješenje ugradnje je potrebno primijeniti za taj objekat. Izvođač prikuplja čitav set podataka koji su mu potrebni da bi se pripremio za zamjenu;
 3. Praćenje statusa predinspekcije;
 4. Izvještaji – Različiti izvještaji potrebni za uspješno praćenje i upravljanje projektom;

Kreiran je informacioni sistem koji na adekvatan način odgovara zahtjevima poslovnog procesa. Sistem se sastoji iz C# desktop aplikacije, Microsoft SQL (MSSQL) centralne baze podataka i Android mobilne aplikacije za podršku radu na terenu.

1. Android aplikacija za podršku radu na terenu

Podaci o predinspekcijama na terenu se prikupljaju putem mobilne aplikacije. Osnovni podaci (inspektori, trafo-reoni, elektrodistribucije, opštine itd. ) se eksportuju u XML fajl preko desktop aplikacije. Kreirani XML fajl se preuzima preko mobilne aplikacije i koristi se za ažuriranje podataka.

Unos osnovnih podataka o predinspekciji se vrši kroz ograničena polja za unos i odabir već predefinisanih međusobno zavisnih vrijednosti. GPS koordinate se preuzimaju klikom na dugme GPS.

Nakon unosa osnovnih podataka potrebno je unijeti podatake o vlasnicima objekta (maksimalno se mogu unijeti 4 vlasnika), odabir tipa rješenja i unos detaljnih podataka za realizovanje datog rješenje.  Omogućeno je i direktno fotografisanje objekta preko mobilne aplikacije.

mezon-android

Omogućen je pregled unesenih predinspekcija po datumu, njihova izmjena i brisanje. Uneseni podaci se eksportuju u XML fajl koji se postavlja na server i importuje u bazu podataka preko Desktop aplikacije.

2. Desktop aplikacija

Desktop aplikacija omogućava sekvencijalnu obradu podataka u različitim segmentima firme koja ugrađuje brojila i praćenje statusa jedne zamjene od početka do kraja, kao i veliki broj izvještaja koji su uvijek dostupni menadžmentu. Navedene karakteristike čine ovaj sistem robusnim, ali i veoma moćnim i neophodnim alatom.

mezon-desktop1

 

2.1    Kreiranje predinspekcije

Kreiranje predinspekcija je moguće vršiti preko desktop aplikacije na osnovu formulara koji se popuni na terenu ili korišćenjem tableta i Android aplikacije koju inspektor koristi na terenu. Podaci  pored tehničkih podataka sadrže i  fotografiju objekta, kao i njegove GPS koordinate. Kreirane predinspekcije se mogu pregledati kroz aplikaciju ili u formi izvještaja.

mezon-desktop2

 

2.2  Specifikacije

Na osnovu rješenja odabranog prilikom kreiranja predinspekcije, moguće je automatski kreirati specifikacije za sve predinspekcije na nivou trafo-reona. Na osnovu jedne specifikacije se precizno određuje materijal koji je neophodan za ugradnju nekog brojila.

mezon-desktop3

 

2.3  Modul za planiranje izvođenja radova

Jedna od prednosti ovog sistema je mogućnost planiranja izvođenja radova, putem specijalno izrađenog modula. Osoba zadužena za raspoređivanje timova za ugradnju brojila vidi mapu sa svim brojilima koje je potrebno zamijeniti, grupisane po trafo-reonima. Na ovaj način moguće je rasporediti timove na optimalan način.

mezon-desktop4

 

2.4  Statusi predinspekcije

Jedna predinspekcija prolazi kroz niz različitih statusa od ulaska u sistem do fakturisanja. Iz ovog razloga, kreiran je modul koji omogućava pregled predinspekcija i grupisanje po statusima. Moguć je pregled statusa na nivou trafo-reona, kao i na nivou predinspekcije. Kao status trafo-reona uzima se najniži status predinspekcije u njemu. Za svaku predinspekciju mogu se vidjeti podaci koji su karakteristični za status u kom se predinspekcija nalazi, kao i podaci za sve prethodne statuse. Takođe, iz ovog modula se vrši i promjena statusa.

mezon-desktop5

 

2.5  Izvještaji

Desktop aplikacija omogućava generisanje različitih izvještaja, namijenjenih kako tehničkim licima, tako i menadžmentu kompanije. Implementirane su forme za odabir vrste izvještaja, kao i podataka koji se u njemu pojavljuju.

Izvještaji koje je moguće generisati prema statusu predinspekcije su:

 1. Naručena oprema:
  1. Izvještaj za naručivanje opreme: prema ED, TR, objektu, ili zbirno prema rješenju.
  2. Izvještaj o naručenoj opremi: prema ED, TR ili objektu.
 2. Proizvedena oprema:
  1. Izvještaj o proizvedenoj opremi: prema ED, TR ili objektu.
 3. Planiranje:
  1. Nedjeljni plan kompanije koja vrši zamjenu: kompletan ili prema TR
  2. Nedjeljni plan elektroprivrede: kompletan ili prema TR
 4. Izvođenje:
  1. Završeni objekti
  2. Nezavršeni objekti
  3. Analiza instalacija brojila prema TR:
   1. Spisak kompletnih TR
   2. Spisak započetih TR
  4. Izvještaji o završenim objektima: prema ED, TR ili objektu
 5. Fakturisanje
  1. Izvještaj o fakturisanim brojilima

Jedan od najznačajnijih izvještaja je izvještaj o kompletiranosti zamjene brojila na nivou jednog trafo-reona. Za ovaj izvještaj mogu se izabrati sledeći parametri: grad i oznaka trafo-reona koji se u njemu nalazi, tip rješenja, inspektor koji je izvršio kreiranje predinspekcije i vremenski opseg. Svi navedeni parametri su opcioni, pa je moguće generisati izvještaj opšteg karaktera, koji sadrži podatke o kompletiranosti svih trafo-reona.

mezon-desktop6