PDF Štampa El. pošta

DETALJNI PROSTORNI PLAN ZA KORIDOR DALEKOVODA 400 KV SA OPTIČKIM KABLOM OD CRNOGORSKOG PRIMORJA DO PLJEVALJA I PODMORSKI KABL 500 KV SA OPTIČKIM KABLOM ITALIJA – CRNA GORA SA STRATEŠKOM PROCJENOM UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU MAJA 2010.


Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2025 god. i Akcionim planom 2008-2012 god. za realizaciju SRECG razvoj prenosne mreže do 2025. godine, planiran je tako da omogući razmjenu električne energije sa susjednim sistemima, da poboljša snabdijevanje pojedinih područja i većih gradova Crne Gore, kao i da omogući priključivanje novih izvora električne energije i smanjenje gubitaka.

Crna Gora se nalazi na strateški važnim pravcima izgradnje energetskih koridora prema Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Italiji i Albaniji.

Posebnu pažnju u razvoju prenosnog sistema i regionalne interkonekcije treba posvetiti mogućnosti gradnje podvodnog transmisionog sistema koji bi povezivao Crnu Goru i Italiju.

Potrebno je detaljnije prostudirati potrebu odnosno fizibilnost izgradnje 500 kV podmorskog kabla za interkonekciju izmjenu Italije i Crne Gore i relevantne infrastrukture prenosa radi njegovog povezivanja sa postojećom 400 kV mrežom.

Cilj izrade DPP-a je stvaranje uslova za defisanje koridora i izgradnju dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja, kao i podmorske veze tog dalekovoda sa optičkim kablom od Crne Gore do Italije, a kroz izradu relevantne studijske, analitičke i planske dokumentacije, kojom će se integralno sagledati i analizirati svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora.

 
Partneri

Top